logo
Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew na własnej posesji?
 
 Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia, zamiaru wycięcia drzewa,
jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Drzewa i krzewy nie mogą być wycinane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Gdy na drzewie występują siedliska ptaków, szczególnie tych pod ochroną, są one pod nadzorem cały rok.
Jeżeli takie siedliska występują, być może pozbycie się drzewa lub krzewów będzie niemożliwe.
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie możliwości usunięcia drzewa lub krzewów należy skontaktować się z odpowiednim organem.
Dodatkowe informacje na temat ochrony gatunkowej w kontekście wycinki drzew lub krzewów można znaleźć na stronie
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - //www.gov.pl/web/gdos